Giải bài 13 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 13: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính các giới hạn sau

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Bài làm:

a)

b)

c) Ta có:

Vậy

d) Ta có:

Vậy

e)

f)

g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021