Giải câu 7 bài 1: Giới hạn của dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 122 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính các giới hạn sau:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

a)

b)

c)

.

d)

.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021