Giải câu 13 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Định nghĩa hàm số có giới hạn khi \(x \rightarrow - ∞\)

Bài làm:

Cho hàm số xác định trên khoảng \((-\infty ;a)\)

Ta nói hàm số có giới hạn là \(+\infty \)khi \(x\rightarrow -\infty \)nếu với dãy số \((x_{n})\)bất kì, \(x_{n}

Kí hiệu: hay \(f(x)\rightarrow +\infty \)khi \(x\rightarrow -\infty \)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021