Giải câu 2 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 176 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021