Giải câu 2 bài 3: Cấp số cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 97 sgk toán đại số và giải tích 11

Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

a) ,

b) .

Bài làm:

Sử dụng công thức .

a) Từ hệ thức đã cho ta có:

Ta được hệ sau:

.Giải hệ ta được: .
Vậy số hạng đầu ; công sai là $d=-3$

b) Từ hệ đã cho ta có:

Giải hệ ta được: và \(d = 2\) hoặc \(u_1= -17\) và \(d = 2\)

Vậy số hạng đầu hoặc $u_{1}=-17$; công sai là $d=2$

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021