Giải bài 16 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số cộng . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Theo giả thiết: là cấp số cộng

Vậy đáp án D đúng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021