Giải câu 18 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số cộng . Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Ta có:

Vậy đáp án B đúng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021