Giải câu 5 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 37 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Bài làm:

(1)

Chia cả 2 về của (1) cho 2 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

(1)

Chia cả hai về của (1) cho 5 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

<=> (1)

Chia cả hai vế của (1) cho ta được;

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

<=> 5cos2x + 12 sin2x = 13 (1)

Chia cả hai vế của phương trình (1) cho 13 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021