Giải câu 4 bài 4: Cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 104 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là và tổng của năm số hạng sau là \(62\).

Bài làm:

Giả sử có cấp số nhân:

Theo giả thiết ta có:

Nhân hai vế của (1) với , ta được:

.

Ta có

.

Vậy ta có cấp số nhân .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021