Giải bài 16 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 16: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải các phương trình

a) với \(f(x) = \sin^3 2x\) và \(g(x) = 4\cos2x - 5\sin4x\)

b) với \(f(x) = 20\cos3x + 12\cos5x - 15\cos4x\)

Bài làm:

a) Ta có:

Do đó:

Giải phương trình (1) ta được:

Giải phương trình (2) ta được:

Vậy phương trình có nghiệm là:

b) Ta có:

Vậy phương trình có nghiệm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021