Giải bài 1: Quy tắc đếm

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK toán lớp 11, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Quy tắc đếm. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng của nó là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Trong thực hành ứng dụng, hai quy tắc này thường được phát biều như sau:

1. Quy tắc cộng

  • Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động . Nếu hàng động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m + n cách thực hiện.
  • Quy tắc cộng được phát biểu trên thực chất là quy tắc đếm số phần tử của hợp hai phần tử hữu hạn không giao nhau, được phát biểu như sau:

Nếu A và B là tập hợp hữu hạn không giao nhau thì:

Chú ý: Quy tắc cộng có thể mở rộng nhiều hành động.

2. Quy tắc nhân

  • Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc.

Chú ý: Quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a) Một chữ số ?

b) Hai chứ số ?

c) Hai chữ số khác nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?

Giải Bài 1 : Quy tắc đếm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 - sgk đại số và giải tích 11

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da,, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P2)


  • 15 lượt xem