Giải bài 20 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 20: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho các hàm số:

(C)

với các số tìm được ở bài 19, hãy:

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ

b) Giải phương trình

c) Tìm

Bài làm:

Ở bài 19 ta có:

a. Ta có:

Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) tại là:

b. Ta có:

Ta có:

Vậy phương trình có nghiệm là:

c) Tìm

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021