Giải câu 6 bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 54 - sgk đại số và giải tích 11

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho ?

Bài làm:

Mỗi tam giác được lập là một tổ hợp chập 3 của 6 (điểm). Vì vậy, số tam giác được lập là:

C36 = = 20 (tam giác)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021