Giải câu 2 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Cho cấp số nhân có và công bội \(q\). Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a) Nếu

b) Nếu

Thì khi \(n – 1\) chẵn và \(u_n> 0\) khi \(n – 1\) lẻ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021