Giải bài 3 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 3: trang 179 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải các phương trình

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

a.

Vậy phương trình có nghiệm là

b.

Đặt

Ta được:

Vậy phương trình có nghiệm là

với

c.

Vậy phương trình có nghiệm là

d. Điều kiện .

Khi đó:

và \(sinx ≥ 0\) nên ta chọn:

Vậy phương trình có 2 nghiệm là

e.

nên phương trình trên vô nghiệm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021