Giải câu 14 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho dãy số , biết \(u_n= 3^n\). Hãy chọn phương án đúng:

a) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

b) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

c) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

d) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

Bài làm:

a) Ta có:

Vậy đáp án đúng là C

b) Ta có: ,

Vậy đáp án đúng là B

c) Ta có:

Vậy đáp án đúng là B

d) Ta có:

Vậy đáp án đúng là B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021