Giải câu 3 bài 5: Xác suất của biến cố

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 74 - sgk đại số và giải tích

Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau.

Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi.

Bài làm:

Bài toán trên đưa ra phép thử : "Lấy ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 4 đôi giày có cỡ khác nhau".

  • Mỗi phép thử là lấy ra 2 chiếc giày từ 8 chiếc giày. Như vậy số các kết quả có thể có thể có của phép thử là tổ hợp chập 2 của 8:

n(Ω) = C28 = = 28.

  • Gọi A là biến cố: "Lấy được hai chiếc giày tạo thành một đôi". Để lấy được hai chiếc giày thành một đôi, mà có 4 đôi giày. Nên kết quả thuận lợi của A: n(A) = 4.

=> P(A) = = \(\frac{1}{7}\).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021