Giải câu 7 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Trang 29 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau

a) .

b) .

Bài làm:

a)

Vậy nghiệm của phương trình là và $x=\frac{\pi}{16}+\frac{k \pi}{4}$ với $k \in \mathbb{Z}$.

b) (1)

ĐKXĐ:

Do (luôn đúng) với $k, m \in \mathbb{Z}$ nên $x=\frac{\pi}{8}+\frac{k \pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ luôn thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy nghiệm của phương trình là .

Chú ý: Những phương trình có chứa mẫu số khi giải xong cần đối chiếu với ĐKXĐ để tránh thừa trường hợp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021