Giải bài 4 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 4: trang 179 sgk toán Đại số và giải tích 11

Trong một bệnh viện có bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

a) Một bác sĩ mổ, một bác sĩ phụ

b) Một bác sĩ mổ và bác sĩ phụ.

Bài làm:

a. Số cách chọn trong \(40\) bác sĩ để làm bác sĩ mổ và bác sĩ phụ là số chỉnh hợp chập của \(40\) (bác sĩ)

Vậy số cách chọn là: (cách chọn)

b.

  • Chọn trong \(40\) bác sĩ để mổ : có \(40\) cách chọn
  • Chọn trong \(39\) bác sĩ còn lại để phụ mổ: \(C_{39}^4\)

Vậy số cách chọn là: (cách chọn)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021