Giải câu 10 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tính tổng số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

Bài làm:

  • Cấp số nhân là một dãy các số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó và một số không đổi.
  • là cấp số nhân \(⇔ ∀ n ≥ 2, u_n= u_{n-1} .q\)
  • Số gọi là công bội của cấp số nhân.
  • Tổng của số hạng đầu tiên của một cấp số nhân là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021