Giải câu 17 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

Bài làm:

(k là hằng số)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021