Giải câu 1 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 36 - sgk đại số và giải tích 11

Giải phương trình: sin2x – sin x = 0

Bài làm:

Ta có: sin2x – sinx = 0 <=> sinx( sinx – 1) = 0

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021