Giải câu 2 bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 156 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính và \({{\Delta y} \over {\Delta x}}\) của các hàm số sau theo \(x\) và \(∆x\) :

a) ;b) ;
c) ;d)

Bài làm:

a)

.

b)

c)

d)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021