Giải câu 3 bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 - sgk đại số và giải tích 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?

Bài làm:

Mỗi cách cắm ba bông hoa và ba lọ từ 7 bông hoa, là lấy ba bông từ 7 bông rồi cắm vào 3 lọ theo theo thứ tự. Như vậy mỗi cách cắm hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập 3 của 7 bông hoa. Vậy số cách cắm là:

A37 = 210 (cách).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021