Giải câu 8 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Tìm số hạng đầu và công sai \(d\) của các cấp số cộng (un) biết:

a)

b)

Bài làm:

a) Ta có:

Vậy số hạng đầu , công sai \(d = -3\)

b) Ta có:

Giải phương trình (1) ta được:

Thế vào phương trình (2) ta được phương trình (2) tương đương:

Vậy hoặc \(\left\{ \matrix{ {u_1} = - 12 \hfill \cr d = {{21} \over 5} \hfill \cr} \right.\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021