Giải câu 1 bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 156 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm số gia của hàm số , biết rằng :

a)

b)

Bài làm:

a)

.

b)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021