Giải câu 12 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 177 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giả sử

Tập nghiệm của phương trình là:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Vậy chọn đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021