Giải câu 7 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 143 sgk toán Đại số và giải tích 11

Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Bài làm:

Ta có:

.

hàm số \(y = g(x)\)liên tục tại \(x_0= 2\)

Ta lại có:

Trên , \(g(x)\) là hàm đa thức

Trên , \(g(x)\) là hàm số phân thức hữu tỉ xác định trên

hàm số \(g(x)\) liên tục trên hai khoảng \((-∞, 2)\) và \((2, +∞)\)

Vậy hàm số liên tục trên \(\mathbb R\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021