Giải câu 3 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 28 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau:

a) .

b) .

c). .

d) .

Bài làm:

a)

Vậy nghiệm của phương trình là .

b)

Vậy nghiệm của phương trình là .

c)

Vậy nghiệm của phương trình là và $x=-\frac{5 \pi}{18}+\frac{k4 \pi }{3}.$

d)

.

Vậy nghiệm của phương trình là và $x=\pm \frac{\pi}{3}+k \pi$.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021