Giải câu 2 bài 5: Đạo hàm cấp hai

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 174 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

.

b)

.

c)

.

d)

,

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021