Giải bài 19 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 19: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hàm số: (C)

Hãy xác định các số , biết rằng đồ thị hàm số (C) của hàm số \(y = f(x)\) đi qua các điểm \((-1, -3), (1, -1)\) và \(f'({1 \over 3}) = 0\)

Bài làm:

  • Xác định
  • Đồ thị (C) đi qua hai điểm nên tọa độ hai điểm thỏa mãn phương trình hàm số. Ta có hệ:

  • Ta lại có:

  • Từ (1), (2), (3) ta được hệ phương trình:

Vậy hàm số là

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021