Giải câu 8 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải bất phương trình , biết rằng:

a)

b)

Bài làm:

a)

Ta có , \(g'(x) = 6x + 1\).

hoặc \(x > 0\)

Vậy .

b)

Ta có , \(g'(x) = 3x^2+ x\).

hoặc \(x < 0\)

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021