Giải câu 5 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 176 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải phương trình ,biết rằng:

Bài làm:

Ta có:

thỏa mãn

Vậy phương trình có 4 nghiệm phân biệt

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021