Giải câu 3 bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, hãy vẽ đồ thị của hàm số y = |sinx|

Bài làm:

Ta có

Đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị hàm số bằng cách lấy đối xứng đồ thị hàm số $y=\sin x$ khi $\sin x

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021