Giải câu 11 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 177 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nếu thì \(f''({{ - \pi } \over 2})\) bằng:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Vậy chọn đáp án D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021