Giải câu 10 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 177 sgk toán Đại số và giải tích 11

Với ; \(g’(2)\) bằng:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Vậy chọn đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021