Giải câu 3 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 163 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) ;

b);

c) ;

d) ;

e) (\(m, n\) là các hằng số).

Bài làm:

a)

b)

.

c)

d)

.

e) (\(m, n\) là các hằng số)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021