Giải câu 5 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 29 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau

a) .

b) .

c) .

d) .

Bài làm:

a)

Vậy nghiệm của phương trình là .

b)

Vậy nghiệm của phương trình là

c) (ĐK $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2}+k \pi$)

.

d) (ĐK $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k \pi$)

Với (thỏa mãn ĐKXĐ)

Với . Đối chiếu với điều kiện xác định thì k không chia hết cho 3.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = π/2 + kπ, (k ∈ Z) và x = kπ/3 (với k nguyên không chia hết cho 3).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021