Giải câu 5 bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 82 - sgk đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là

Bài làm:

Số đoạn thẳng (cả cạnh và đường chéo) trong một đa giác lồi n cạnh là đoạn thẳng. Suy ra số đường chéo của đa giác lồi có n cạnh là:

Giải Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021