Giải câu 14 bài Ôn tập cuối năm

 • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Bài làm:

 • Giới hạn đặc biệt của dãy số
  • ; \(\underset{n\rightarrow +\infty }{lim }\frac{1}{n^{k}} = 0\)với k nguyên dương;
  • nếu ;
  • Nếu (c là hằng số) thì
  • với k nguyên dương
  • nếu $q>1$
 • Giới hạn đặc biệt của hàm số
  • với k nguyên dương.
  • nếu k là số lẻ
  • nếu k là số chẵn

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021