Giải câu 8 bài 1: Giới hạn của dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 122 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hai dãy số và \((v_n)\). Biết \(\lim u_n= 3; \lim v_n= +\infty \).

Tính các giới hạn:

a)

b) .

Bài làm:

a)

Thay ta được:

;

b) Ta có

.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021