Giải câu 5 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 142 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính các giới hạn sau

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bài làm:

a.

b.

c.

Ta có:

d.

e.

f.

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021