Giải bài 17 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 17: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a.

b.

c.

d)

Đặt

Ta có:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021