Giải câu 6 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 176 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho

Tính

Bài làm:

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021