Giải câu 11 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Dãy số thỏa mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn \(0\) khi \(n\) dần tới dương vô cực.

Bài làm:

Ta nói dãy số có giới hạn là \(0\) khi \(n\) dần tới dương vô cực, nếu \(|u_n|\) có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu: hay \(u_n\rightarrow 0\) khi \(n \rightarrow +∞\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021