Giải câu 6 bài 1: Giới hạn của dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 122 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Bài làm:

Ta có:

Ta thấy dãy số là cấp số nhân lùi vô hạn với

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021