Giải câu 18 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giả sử hàm số có đạo hàm tại \(x_0\). Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm \(M_0(x_0, f(x_0))\)

Bài làm:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số tại điểm \(M_0(x_0; f(x_0))\)là:

trong đó

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021