Giải câu 1 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 28 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau

a) .

b) .

c)

d) .

Bài làm:

a) a)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021