Giải câu 5 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 163 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho .

Tìm để :

a)

b)

Bài làm:

Ta tính được .

a)

cùng dấu với \(3x\)

Vậy hoặc \(x

b)

.

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021