Giải câu 8 bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Bài 8: Trang 18 sgk - đại số và giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

a) ;

b) .

Bài làm:

a)

ĐKXĐ:

Do nên $2 \sqrt{\cos x}+1 \leq 3$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 3 khi .

b) .

TXĐ:

Do $\forall x \in \mathbb{R}$ nên

.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021